News

運営オフィスと管理オフィスを開設しました。

様々なサービスを展開していくため、表参道運営オフィスと東京オフィスの2拠点を開設しました。